Bảo hành điện tử giúp người dùng có thể kiểm tra thời hạn bảo hành của sản phẩm trực tuyến một cách tiện lợi hơn, không lo lắng việc thất lạc cũng như lưu giữ thẻ bảo hành giấy.

Hãy kích hoạt chế độ bảo hành sau khi sản phẩm được bàn giao để đảm bảo quyền lợi của mình.

Mã bảo hành *
Tên khách hàng *
Số điện thoại *
Địa chỉ
Email
Đang kiểm tra...
Có thể sử dụng: mã bảo hành hoặc số điện thoại khi đăng ký bảo hành để kiểm tra. Ví dụ: BH00001 / 0931952979
Đang kiểm tra...